05/07/2018 10:08
Xem với cỡ chữ

Gần 7 tỷ USD vốn FDI vào khu công nghiệp

Hiện cả nước có 325 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 95 nghìn ha, trong đó 231 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2018, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được 445 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 7 tỷ USD. Bên cạnh đó, có 259 dự án đầu tư trong nước (DDI) đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 46.000 tỷ đồng. Các con số trên giảm so với cùng kỳ năm 2017, theo Vụ Quản lý khu kinh tế, là do số dự án lớn được cấp mới và điều chỉnh vốn thấp hơn.
Một số dự án có số vốn đầu tư lớn vào khu công nghiệp, khu kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 như: Dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam với tổng mức đầu tư 1,201 tỷ USD tại khu công nghiệp Cái Mép; Dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) điều chỉnh tăng vốn thêm 1,12 tỷ USD tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô...
Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan quản lý đầu tư đã thu hồi 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của khu công nghiệp Thủ Thừa (Long An); Quyết định chủ trương đầu tư 3 khu công nghiệp, gồm Sông Khoai (Quảng Ninh), Yên Mỹ (Hưng Yên) và Nam Tân Uyên (Bình Dương).
Tính đến hết tháng 6 năm 2018, cả nước có 325 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 95 nghìn ha, trong đó 231 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 94 khu đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng.
Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 53%. Riêng các khu công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 73%. Số lượng các khu kinh tế ven biển đã thành lập là 17 khu với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 845 nghìn ha. Ngoài ra, khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.
Trong số 231 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 87% có nhà máy xử lý nước thải tập trung, 13% còn lại đảm bảo từng doanh nghiệp thứ cấp phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

Đào Huyền - Theo Thời báo Ngân hàng

Tìm theo ngày :